№ 2 від 11.03.16 р.

trizyb1
Україна
ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ №2
засідання постійної комісії районної ради з гуманітарних питань

Від 11 березня 2016 року

Присутні депутати:           Дацько М.М., Коколюк Л.М., Комлєв Б.А.,
                                         Марчук Н.П., Нестерчук В.П., Поліщук Г.С.,
                                         Сергійко О.М., Шастун В.П.

Запрошені:   Кучер І.П.                – голова районної ради
                    Рогальська Л.М.       – заступник голови районної ради
                    Будім С.С.               – начальник відділу освіти райдержадміністрації
                    Гжебінський В.М.    – завідуючий КП «Любарська
                                                      центральна районна аптека №57»
                    Шастун В.М.           – завідуюча КП «Аптека №1»
                    Залуцький Ю.Л.       – тренер-викладач Любарської ДЮСШ
                    Поліщук Л.О.           – директор районного будинку культури
                    Назарівський О.М.   – начальник управління праці та
                                                       соціального захисту населення райдержадміністрації
                    Сорока А.Г.             – начальник відділу з питань спільної
                                                       власності територіальних громад  сіл, селища району
                    Мельник О.В.           – начальник організаційного відділу  
                    Бажанова Л.В.          – головний спеціаліст виконавчого
                                                       апарату районної ради з юридичних питань         

                                                    Порядок  денний:
1.Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на 2016-2017 роки. 
2.Звіт завідуючого Любарської центральної районної аптеки №57 Гжебінського В.М. про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарська діяльність центральної районної аптеки №57, збереження та ефективність використання її майна.
3.Про переукладення контракту з завідуючим Любарської центральної районної аптеки №57 на новий термін.
4.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Любарська центральна районна аптека №57» Любарської районної ради Житомирської області в новій редакції.
5.Про затвердження Статуту Любарської дитячо-юнацької спортивної школи Любарської районної ради Житомирської області в новій редакції;
6. Про вихід зі складу співзасновників редакції газети «Новий день»;
7. Про надання дозволу адміністрації комунального підприємства «Аптека №1» на встановлення медичним працівникам сільських закладів охорони здоров’я винагороди за реалізацію лікарських засобів;
8. Про передачу приміщення колишнього кінотеатру.
9. Про передачу техніки в комунальну власність Любарської селищної ради.
10.Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Любарської районної ради сьомого скликання.

СЛУХАЛИ:           Інформацію Назарівського О.М. про проект Програми
                                підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх
                                сімей, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої
                                території України та районів проведення антитерористичної
                                операції на 2016-2017 роки. (Проект додається).
ВИСТУПИЛИ:      Будім С.С. наголосив на актуальності вказаного питання і
                                попросив депутатів підтримати Програму.
ВИРІШИЛИ:         Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні
                                затвердити Програму підтримки учасників антитерористичних
                                операцій та членів їх сімей, внутрішньо переміщених
                                осіб з тимчасово окупованої території України та районі
                                проведення антитерористичної операції на 2016-2017 роки.
                                (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:           Звіт керівника комунального підприємства «Любарська
                                центральна районна аптека №57» Гжебінського В.М.
                                 (Звіт додається).
ВИРІШИЛИ:         Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні
                                звіт керівника комунального підприємства «Любарська
                                центральна районна аптека №57» Гжебінського Володимира
                                 Миколайовича про виконання функціональних обов’язків,
                                 відповідно умов контракту від 08.04.11 затвердити.
                                (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:           Інформацію Сороки А.Г. про переукладення контракту з керівником
                                Любарської центральної районної аптеки №57. Він
                                проінформував, що районна державна адміністрація надіслала
                                погодження на переукладення контракту з Гжебінським В.М.
                                терміном на три роки.
ВИРІШИЛИ:         Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні

                                переукласти контракт з Гжебінським Володимиром
                                Миколайовичем, керівником КП «Любарська центральна
                                районна аптека №57» на термін з 9 квітня 2016 року по 9 квітня 2019 року.
                                (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:           Інформацію Сороки А.Г. про поданий адміністрацією аптеки
                                №57 Статут комунального підприємства «Любарська
                                центральна районна аптека №57» в новій редакції.
ВИРІШИЛИ:         Рекомендувати районній раді на черговому пленарному
                                засіданні затвердити Статут КП «Любарська центральна
                                районна аптека №57» в новій редакції.
                                (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:           Інформацію Сороки А.Г. про поданий адміністрацією школи
                                Статут Любарської ДЮСШ в новій редакції.
ВИРІШИЛИ:         Рекомендувати районній раді на черговому пленарному
                                засіданні затвердити Статут Любарької ДЮСШ в новій редакції.
                                (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:           Інформацію Сороки А.Г. про поданий протокол №1 зборів
                                трудового колективу комунального підприємства «Редакція
                                газети «Новий день»» від 08.02.16 щодо реформування видання
                                відповідно Закону України «Про реформування державних і
                                комунальних друкованих засобів масової інформації».
ВИРІШИЛИ:         Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні:
1.Вийти зі складу засновників редакції газети «Новий день».
2.Висвітлення роботи районної ради (публікація офіційних документів та іншої публічної інформації) забезпечити на засадах договору, укладеного з редакцією реформованого засобу масової інформації.
3.Майно редакції газети «Новий день», яке на момент набрання чинності Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції засновниками(співзасновниками) друкованого засобу масової інформації та редакції у користування, та майно, придбане трудовим колективом редакції), відповідно балансу станом на 01.01.16 передати у власність реформованому суб’єкту господарювання безоплатно, за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.
4.Доручити голові районної ради Кучеру І.П. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної ради зі складу співзасновників редакції газети «Новий день» та передачі майна, яке було внесено до статутного фонду (капіталу) редакції.
                             (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:             Інформацію Сороки А.Г. про звернення адміністрації
                                  комунального підприємства «Аптека №1» на встановлення
                                  медичним працівникам сільських закладів охорони здоров’я
                                  винагороди за реалізацію лікарських засобів.
ВИРІШИЛИ:           Рекомендувати районній раді на черговому пленарному
                                  засіданні надати дозвіл адміністрації КП «Аптека №1»
                                  Любарської районної ради на встановлення медичним
                                  працівникам сільських закладів охорони здоров’я винагороди за
                                  реалізацію лікарських засобів на території населених пунктів
                                  району у розмірі 10% від вартості реалізованих лікарських засобів.
                                  (Результати голосування:    одноголосно).

СЛУХАЛИ:             Інформацію Сороки А.Г. про звернення дирекції Любарської
                                  ДЮСШ щодо передачі в оренду або на баланс ДЮСШ
                                  приміщення районного кінотеатру. В даний період приміщення
                                  кінотеатру знаходиться на балансі районного будинку культури.
ВИСТУПИЛИ:        Поліщук Л.О. – директор районного будинку культури, яка
                                  проінформувала, що передача в оренду або на баланс ДЮСШ
                                  приміщення кінотеатру суперечить Постанові Кабінету
                                  Міністрів України, де вказано, що така передача можлива
                                  тільки в разі збереження профілю установи. На протязі останніх
                                  років демонстрація фільмів проводиться тільки в літній період.
                                  Для того щоб він запрацював повноцінно необхідно вкласти
                                  значні кошти для демонстрації фільмів в нових сучасних форматах.
       Залуцький Ю.Л. – директор Любарської ДЮСШ, проінформував, що проводилось опитування серед жителів селища Любар щодо передачі приміщення кінотеатру і 250 чоловік підтримали звернення адміністрації ДЮСШ. В цілому в спортивній школі займається 224 учні, однак в нас немає відповідного приміщення для занять в зимовий період. В приміщенні кінотеатру планується розмістити відділення боротьби, боксу, тенісу, гімнастики.
       Кучер І.П. – голова районної ради, відмітив,що в районі не в повну силу використовується мережа наявних спортивних залів. А кінотеатр в районі всього один і якщо ми приймемо позитивне рішення по даному питанню може не бути жодного. Крім того є розпорядження Уряду про забезпечення збереження профілю закладів  культури.
       Дацько М.М. – голова постійної комісії, запропонував обстежити інші пригідні для вказаної цілі приміщення по селищу Любар і спробувати знайти альтернативний варіант вирішення даного питання.
       Комлєв Б.А. – відмітив, що за рахунок районного бюджету не реально переобладнати приміщення кінотеатру і в подальшому його утримувати. Підтримав пропозицію щодо пошуку іншого приміщення.
ВИРІШИЛИ:             Не погодити питання передачі в оренду або на баланс
                                    Любарської ДЮСШ приміщення районного кінотеатру.
                                    (Результати голосування:    одноголосно).

СЛУХАЛИ:               Інформацію Сороки А.Г. про звернення Любарської селищної
                                    ради щодо надання дозволу на передачу техніки в комунальну
                                    власність селищної ради.
ВИСТУПИЛИ:          Будім С.С. – начальник відділу освіти райдержадміністрації,
                                    який проінформував, що вказана техніка перебуває на балансі
                                    відділу освіти. Не дивлячись на те, що вона вже майже не
                                    використовується педколективами шкіл, ми її зберегли в
                                    пристойному стані. Я б особисто не погодився на безкоштовну
                                    передачу її, якби школам не пообіцяли компенсацію із
                                     районного бюджету в розмірі 50-100 тис.грн. потрібні певні
                                    кошти на ремонт, відновлення техніки і також налагодит
                                    контроль за її подальшим використанням і збереженням.
ВИРІШИЛИ:             Рекомендувати районній раді на черговому пленарному
                                    засіданні надати дозвіл відділу освіти райдержадміністрації на
                                    передачу окремого індивідуально визначеного майна (техніки)
                                    з спільної власності територіальних громад сіл, селища району
                                    у комунальну власність Любарської селищної ради:  трактор
                                    гусеничний ДТ-75, трактор колісний Т-40М; причіп
                                    тракторний 2ПТС-4, автомобіль грузовий САЗ-3507.
                                    (Результати голосування:    одноголосно).

СЛУХАЛИ:               Інформацію Бажанової Л.В. про необхідність внесення змін та
                                    доповнень до Регламенту роботи Любарської районної ради, в
                                    зв’язку із змінами в чинному законодавстві України.
ВИРІШИЛИ:             Рекомендувати районній раді на черговому пленарному
                                    засіданні внести запропоновані зміни до Регламенту роботи
                                    районної ради. (Зміни додаються).
                                    (Результати голосування:    одноголосно).

Голова комісії                                    М.М.Дацько                         

                             Секретар                                            Г.С.Поліщук