№ 4 від 19.10.16 р.

trizyb1
УКРАЇНА
ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ №4
засідання постійної комісії районної ради з гуманітарних питань

Від 19 жовтня 2016 року

Присутні депутати:        Дацько М.М., Бабич А.В., Гончарук В.А.,
                                       Коколюк Л.М., Марчук Н.П., Нестерчук В.В.,
                                      Поліщук Г.С., Сергійко О.М.

Запрошені:         Кучер І.П.            – голова районної ради
                         Кіндрась Л.М.       – голова райдержадміністрації  
                         Рогальська Л.М.   – заступник голови районної ради
                         Будім С.С.            – начальник відділу освіти райдержадміністрації
                         Пшеничний В.І.   – директор Любарської школи мистецтв
                         Кучер О.П.           – завідувач архівним сектором
                                                        райдержадміністрації
                         Романчишин А.Г. – директор Липненської ЗОШ І-ІІІ ст.
                         Кримко М.Б.        – директор Горопаївської ЗОШ І-ІІ ст.
                         Албазова Л.О.      – директор Меленецької ЗОШ І-ІІ ст.
                         Остапчук Ю.П.    – директор Веселківської ЗОШ І-ІІ ст.
                         Біленький А.С.     – керуючий справами виконавчого
                                                        апарату районної ради
                         Сорока А.Г.          – начальник відділу з питань  
                                                         спільної власності територіальних
                                                         громад сіл, селища району
                         Мельник О.В.        – начальник організаційного
                                                         відділу виконавчого апарату районної ради
                         Бажанова Л.В.       – головний спеціаліст виконавчого
                                                         апарату районної ради з юридичних питань

                                                            Порядок денний:
1.Про збільшення максимального контингенту учнів Любарської школи мистецтв.
2.Про районну Програму розвитку архівної справи на 2017-2021 роки.
3.Про створення філій опорної Липненської ЗОШ І-ІІІ ст.

СЛУХАЛИ:               Інформацію Сороки А.Г. про звернення адміністрації
                                   Любарської школи мистецтв щодо збільшення
                                   максимального контингенту учнів.
ВИРІШИЛИ:             Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні
                                  збільшити контингент учнів до 350 чоловік.
                                    (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:                Інформацію Кучер О.П. про проект районної Програми
                                    розвитку архівної справи на 2017-2021 роки (додається).
ВИРІШИЛИ:              Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні
                                   затвердити районну Програму розвитку архівної
                                    справи на 2017-2021 роки.
                                    (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:                Інформацію Сороки А.Г. про звернення відділу освіти
                                    райдержадміністрації щодо створення філій опорної
                                    Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
ВИСТУПИЛИ:            Будім С.С. – відмітив, що рішенням районної ради було
                                     створено Липненську опорну школу. Відповідно до
                                     «Положення про освітній округ» необхідно створити філії
                                     опорної школи. Ми найближчим часом вимушені будемо
                                     займатись реорганізацією закладів освіти, тому що за
                                     останні 12 років проходить значне зменшення кількості
                                     учнів в школах району. При створенні філій скасовується
                                     посада директора школи, а вводиться посада завідуючий
                                     філією, при цьому не понижується ступінь школи.
                                      Дацько М.М. – відмітив, що необхідно запобігти такій
                                      ситуації, коли першочергово будуть фінансуватись тільки
                                      опорні школи, а філії фінансуватимуться по залишковому принципу.
                                      Коколюк Л.М. – відмітила, що на зменшення кількості
                                      учнів впливає в першу чергу низький рівень життя в нашій державі.
                                      Кіндрась Л.М. – проінформував, що кошти із державного
                                      бюджету на програми регіонального розвитку територій
                                      будуть виділятись тільки на опорні школи.
                                       Кучер І.П. – відмітив, що наша держава проголосила
                                       проведення реформ і ми як законослухняні громадяни
                                       маємо їх проводити.
                                       Албазова Л.О. – проінформувала, що в Меленецькій ЗОШ
                                       І-ІІ ст. навчається 40 дітей і кількість дітей на найближчі 4-5 років
                                      залишатиметься на такому ж рівні. Прохання
                                       педколективу школи, щоб управлінські функції
                                       здійснював відділ освіти, а не адміністрація опорної школи.
                                       Дацько М.М. – відмітив, що паралельно із реформуванням
                                       галузі освіти необхідно ремонтувати дороги, щоб
                                       здійснювати підвіз учнів.
                                       Кримко М.Б. – проінформувала, що даний період в
                                       Горопаївській школі навчається 25 дітей і кращих
                                       перспектив щодо збільшення контингенту на наступні
                                       роки не передбачено. Школа побудована близько 100 років
                                       тому, надійне приміщення і знання діти отримують не
                                       гірші ніж в Липненській ЗОШ.
                                       Остапчук Ю.М. – відмітив, що всі бажають розцвіту
                                        наших селам, належного функціонування шкіл, однак
                                        кожного року із шкіл випускаються по 10-11 учнів, а
                                        народжується в селі 1-2 дитини. Необхідно докласти всіх
                                        зусиль для збереження закладів освіти, можливо хоча б
                                        таким шляхом.
ВИРІШИЛИ:                  Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні:
1.Припинити діяльність Горопаївської    загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Любарського району Житомирської області, Меленецької загальноосвіт-ньої школи І-ІІ ступенів Любарського району Житомирської області, Веселків-ської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Любарського району Житомирської області в результаті реорганізації шляхом їх приєднання до опорної Липненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любарського району Житомирської області та створити   Горопаївську, Меленецьку, Веселківську філії у складі опорної Липненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любарського району Житомирської області.
2.Реорганізацію  Горопаївської  ЗОШ І-ІІ  ступенів Любарського  району Житомирської області, Меленецької ЗОШ І-ІІ ступенів Любарського району Житомирської області, Веселківської ЗОШ І-ІІ ступенів Любарського району Житомирської області шляхом їх приєднання до опорної Липненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любарського району Житомирської області та створення   Горопаївської, Меленецької, Веселківської філій у складі опорної Липненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любарського району Житомирської області провести відповідно до чинного законодавства України на протязі трьох місяців з моменту публікації повідомлення про реорганізацію даних загальноосвітніх шкіл в державному друкованому засобі масової інформації.
3.Установити  термін  поданнязаяв  кредиторами своїх вимог до юридичних  осіб:  Горопаївська ЗОШ І-ІІ ступенів, Меленецька ЗОШ І-ІІ ступенів, Веселківська ЗОШ І-ІІ ступенів два місяці (60 днів) з дати публікації повідомлення про припинення юридичної особи.
4.Опорна Липненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Любарського району Житомирської області є правонаступником прав та обов’язків Горопаївської ЗОШ І-ІІ ступенів Любарського району Житомирської області, Меленецької ЗОШ І-ІІ ступенів  Любарського району Житомирської області, Веселківської ЗОШ І-ІІ ступенів Любарського району Житомирської області.
5.Для проведення процедури реорганізації  вищевказаних загальноосвітніх шкіл та створення  філій в складі опорної Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любарського району Житомирської області утворити комісію в складі:
Голова комісії:
Будім                                                   начальник відділу освіти
Сергій Степанович                            райдержадміністрації                                                          

Члени комісії:
Романчишин                                       директор опорної Липненської
Анатолій Григорович                          ЗОШ  І-ІІІ ступенів                                                                                    

Аврамчук                                             директор Горопаївської ЗОШ І-ІІ ст.
Марія Борисівна                                                 

Албазова                                              директор Меленецької ЗОШ І-ІІ ст
Лідія Олександрівна                                           

Остапчук                                             директор Веселківської ЗОШ І-ІІ ст.
Юрій Петрович                                                   

Васіна                                                    головний бухгалтер відділу освіти
Людмила Миколаївна                         райдержадміністрації

Гребенюк                                            заступник головного бухгалтера
Оксана Сергіївна                              відділу освіти райдержадміністрації

Алієва                                                 головний спеціаліст відділу освіти
Лариса Василівна                             райдержадміністрації

Бабенко                                               технік-будівельник групи обслуговування
Володимир Борисович                      установ і закладів відділу освіти райдержадміністрації

          Адреса, місцезнаходження комісії по реорганізації:    13100 Житомирська область, смт.Любар, вул.Незалежності,15.
6.Голові комісії по реорганізації Горопаївської ЗОШ  І-ІІ ст., Меленецької ЗОШ І-ІІ ст., Веселківської ЗОШ І-ІІ ст. здійснити всі дії щодо припинення даних навчальних закладів, як окремих юридичних осіб, подати на затвердження районної ради передавальні акти та передавальні баланси згідно з вимогами чинного законодавства України.
7.Директору опорної Липненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Романчишину А.Г. забезпечити підготовку та виготовлення установчих документів по опорній школі та її філіях.
                                   (Результати голосування:   «за» - 7,
                                                                                  «проти» - 1).

Голова комісії                             М.М.Дацько

 Секретар                                  Н.П.Марчук