№ 8 від 28.02.18 р.

trizyb1
УКРАЇНА
ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ №8
засідання постійної комісії районної ради з гуманітарних питань

Від 28 лютого 2018 року

Присутні депутати:       Бернацька Т.Г., Войтко С.І., Коколюк Л.М.,
                                    Комлєв Б.А., Нестерчук В.В., Сергійко О.М.
Запрошені:       Кучер І.П.               – голова районної ради
                         Рогальська Л.М.     – заступник голови районної ради
                         Сторожук Н.П.       – начальник відділу культури і
                                                           туризму райдержадміністрації
                         Остропольська Н.А – начальник відділу у справах сім,
                                                           молоді та спорту  райдержадміністрації
                         Мельник О.В.         – начальник організаційного
                                                           відділу виконавчого апарату районної ради
                           Кирилюк Л.В.         – головний спеціаліст виконавчого
                                                           апарату районної ради з
                                                           юридичних питань

                                            Порядок денний:
1.Про виконання районної Програми підтримки культури і духовності на 2013-2017 роки та проект Програми підтримки культури і духовності на 2018-2022 роки.
2.Про хід виконання рішення ІІІ сесії районної ради від 22.01.16 «Про Комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей Любарського району на 2016-2018 роки».
3.Про Угоду між районною та селищною і сільськими радами.

СЛУХАЛИ:       Інформацію Сторожук Н.П. про виконання районної
                         Програми підтримки культури і духовності на 2013-
                         2017 роки та проект районної Програми на 2018-202
                         роки. (Інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:   Рогальська Л.М. відмітила, що необхідно звернути
                           увагу на покращення матеріально-технічної бази
                           закладів культури і в зв’язку з цим на складні умови
                           роботи культпрацівників.
                         Кучер І.П. відмітив, що необхідно більш наполегливо
                         займатись ремонтами закладів культури, частина з них
                        дійсно терміново потребує ремонту.
                         Коколюк Л.М. відмітила, що питаннями роботи
                         закладів культури, створення належних умов в
                         закладах повинні більш активно перейматися селищна,
                         сільські ради, їх керівники.
                         Сторожук Н.П. проінформувала, що значні кошти були
                           витрачені на проведення ремонтних робіт по
                           приміщеннях Стрижівського, Березівського будинків
                           культури, однак через низьку якість будівельних робіт
                           ситуація із станом приміщень не покращилась.
                           Войтко С.І. відмітила, що галузь культури
                           фінансується по залишковому принципі, багато листів,
                           звернень по виділенню коштів із районного бюджету
                           залишились без позитивного вирішення. Через брак
                           фінансування культпрацівники працюють не на повні
                           ставки, опалюються в осінньо-зимовий період всього 2
                           будинки культури і 2 бібліотеки.
ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію Сторожук Н.П. про виконання районної Програми підтримки культури і духовності на 2013-2017 роки прийняти до відома.
2.Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні затвердити Програму підтримки культури і духовності на 2018-2022 роки.
                            (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:         Інформацію Остропольської Н.А. про хід виконання
                           районної Комплексної програми оздоровлення а
                           відпочинку дітей Любарського району на 2016-2018
                           роки. (Інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:     Коколюк Л.М. зауважила, що путівки для
                           оздоровлення дітей надходять в основному в
                           навчальний період, від чого порушується навчальний
                           процес учнів. Можливо було б вирішити, щоб путівки
                           надходили для учнів в період канікул.
                           Остропольська Н.А. проінформувала, що путівки із
                           облдержадміністрації надходять адресно для кожної
                           категорії школярів і в чітко визначений період.
                           Вплинути на цей процес ні районна рада, чи
                           райдержадміністрація не має можливості. Крім того в
                           період оздоровлення в закладах налагоджений
                           учбовий процес для учнів. Ми в даному питанні не
                           бачимо проблем, а проблеми є в організації
                           підвезення дітей пільгових категорій до закладів
                           оздоровлення, які знаходяться за межами району.
                           Пропоную внести відповідні зміни до Комплексної
                         програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-
                             2018 роки.
ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію Остропольської Н.А. про хід виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки прийняти до відома.
2.Рекомендувати районній раді на черговому пленарному засіданні внести запропоновані зміни до рішення ІІІ сесії районної ради від 22.01.16 «Про Комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки».
3.Управлінню фінансів райдержадміністрації врахувати потребу коштів на фінансування заходів Програми.
               (Результати голосування:   одноголосно).

СЛУХАЛИ:           Інформацію Рогальської Л.М. про угоду між
                             Любарською районною та селищною і сільськими
                               радами. (Угода додається).
ВИРІШИЛИ:           Рекомендувати районній раді на черговому
                               пленарному засіданні затвердити угоду між
                              Любарською районною та селищною і сільськими
                               радами.
                               (Результати голосування:   одноголосно).

Заступник голови постійної комісії                                                Л.М.Коколюк

                                          Секретар                                               С.І.Войтко