№ 34 Про районний бюджет на 2016 рік

trizyb1   Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ

Третя сесія                                                              VІІ скликання

 Від 22.01.16   №34

 Про районний бюджет на 2016 рік

          Заслухавши інформацію начальника управління  фінансів райдержадміністрації Осипенко А.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею77 Бюджетного кодексу України та висновками постійної комісії районної  ради з питань бюджету і комунальної власності, районна  рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
1.1. Доходи районного  бюджету у сумі 190385000 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 188799500 грн., спеціального фонду районного бюджету 1585500 грн.,  згідно з додатком 1 та 1.1 цього рішення.
1.2. Видатки районного бюджету у сумі 190385000 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 188779500 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету, - 1605500 грн..
1.3 Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 20000 грн.,, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду ) згідно з додатком 2.
1.4 Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20000,0 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 188779500 грн. та спеціальному фонду1605500, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  30000 грн.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 500000 грн.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2827500 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
8. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації) з районного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік  згідно з додатком 6 до цього рішення..
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10.  Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11.  Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного  бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691    Бюджетного кодексу України.
13.  Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2015 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим  бюджетам  між головними розпорядниками коштів районного бюджету та бюджетами сільських, селищної  рад з наступним затвердженням районною радою. 
Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету  здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності.
14.  Додатки  1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Додаток до рішення.

Голова районної ради                                                              І.П.Кучер