№351 Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Любарської районної ради VI скликання

trizyb1

Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

 Двадцять восьма сесія                                                                VІ скликання

 Від 25.07.14   № 351

Про внесення змін та доповнень до
Регламенту роботи Любарської 
районної ради VI скликання

         Відповідно до п.5 ст.43,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи внесені до нього зміни та рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1.Статтю 10 Регламенту викласти у наступній редакції:
«Стаття 10. Розпорядження голови ради про скликання сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за десять днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця її проведення, питань, які передбачається внести на розгляд ради. Пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради з зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується. Проекти рішень з основних питань вручаються депутатам не пізніше як за три дні до відкриття сесії, інші документи і матеріали – в день проведення сесії».
2.Доповнити статтю 14:
«Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для її проведення не пізніш як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках, за погодженням Президії районної ради, – у день відкриття сесії. Документи до позачергової сесії, а також проекти рішень надаються депутатам при їх реєстрації.
3.Статтю 15 Регламенту викласти у наступній редакції:
«Стаття 15. Засідання ради проводяться відкрито і гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. У них можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради, а також запрошені на сесію представники державних органів, місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських об’єднань, трудових колективів, засобів масової інформації, виборці.
Громадяни, які за власним бажанням хочуть взяти участь у роботі сесії, не пізніше як за три дні повідомляють виконавчий апарат ради, який здійснює запрошення. Запрошені не можуть втручатися в роботу сесії ради.
Депутати районної ради займають у залі засідань місця з другого по сьомий ряд відповідно до партійної приналежності. Запрошені на сесію займають місця з дев’ятого по чотирнадцятий ряд.
У період роботи сесії ради різні громадські заходи перед адміністративним будинком не проводяться.
Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
4.Статтю 32 Регламенту викласти у наступній редакції:
«Стаття 32. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до чинного законодавства.
У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.
Питання про звільнення голови ради може бути винесене на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:
1)звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови ради;
2)порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом;
3)набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт».
5. Доповнити п.13 статті 33 Регламенту:
- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, веде особистий прийом громадян.
6.Доповнити п.6 статті 47 Регламенту:
«Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загаль-ного складу комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». До своєї роботи комісії можуть залучати спеціалістів, представників органів громадських і інших об’єднань».
7. Доповнити Регламент Розділом VІІ Тимчасові контрольні комісії районної ради:
Стаття 51. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії, які обираються з числа її депутатів, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.  
Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
Стаття 52. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим пунктом до порядку денного сесії.
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
Стаття 53. Засідання тимчасової контрольної комісії районної ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, а також залучені комісією для участі її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відомою у зв’язку з її роботою.
Стаття 54. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію». 
8. Розділ VІІ Депутатські фракції і групи Регламенту вважати Розділом VІІІ.

 

Голова ради                                               Л.М.Рогальська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Рішення сесій №351 Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Любарської районної ради VI скликання